FORUM SAMORZĄDOWE

 

 

 

INFORMACJA DOT. WPŁATY

05.11.2014

Zgodnie z art 140 paragraf 1 Kodeksu wyborczego informujemy, że Pan Bogdan Bakalarz zamieszkały Lubsko ul Winogronowa 2, 68-300 Lubsko, dokonała wpłaty w wysokości powyżej najniższego wynagrodzenia na Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 

www.forum-zary.pl


INFORMACJA DOT. WPŁATY

29.10.2014

Zgodnie z art 140 paragraf 1 Kodeksu wyborczego informujemy, że Pani Danuta Madej zamieszkała Olbrachtów 112C, 68-200 Żary, dokonała wpłaty w wysokości powyżej najniższego wynagrodzenia na Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 

www.forum-zary.pl


NUMERY LIST WYBORCZYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH I GMINACH

27.10.2014

Numery list wyborczych w poszczególnych miastach i gminach Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

Miasto Żary nr 16
Miasto Łęknica nr 15
Miasto i Gmina Lubsko nr 18
Miasto i Gmina Jasień nr 18
Gmina Trzebiel nr 18
Gmina Brody nr 18
Gmina Przewóz nr 15
Gmina Tuplice nr 19

 

www.forum-zary.pl


NR 13 DO POWIATU ŻARSKIEGO

22.10.2014

W wyniku losowania numerów list wyborczych w dniu 17.10.2014r. Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego otrzymał na liście do Powiatu Żarskiego nr 13

 

 

www.forum-zary.pl


TERMIN LOSOWANIA NUMERÓW LIST WYBORCZYCH

19.10.2014

Losowanie Numerów list wyborczych komitetu do poszczególnych gmin odbędą się w dniach 20-22.10.2014r.

 

 

www.forum-zary.pl


K.W. FORUM ZAREJESTROWAŁ KANDYDATÓW NA BURMISTRZÓW I WÓJTÓW

19.10.2014

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego zarejestrował kandydatów na Burmistrzów i Wójtów w gminach:

Miasto Żary - Danuta Madej

Miasto i Gmina Lubsko - Bogdan Adam Bakalarz

Miasto i Gmina Jasień - Andrzej Kamyszek

Miasto i Gmina Łęknica - Jan Tomasz Jamza

Gmina Tuplice - Olga Zofia Białkowska-Śmigiel
 

 

 

www.forum-zary.pl


ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH BRODY, PRZEWÓZ, TRZEBIEL

19.10.2014

(według numerów okręgów)

Brody
8. Magdalena Joanna Średniawa

Przewóz
1. Renata Irena Staniak
2. Marian Stanisław Polus
5. Agnieszka Małgorzata Mazikiewicz
6. Monika Bernardeta Żak
9. Emilia Anna Dydniańska
12.Dorota Sylwia Maszkowska

Trzebiel
6. Robert Marek Kowalczyk
 

 

 

www.forum-zary.pl


K.W. ZGŁOSIŁ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

19.10.2014

Komitet Wyborczy zgłosił we wszystkich 10 gminach Powiatu Żarskiego kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Z uwagi na duże zainteresowanie wyborami oraz ilość komitetów zgłaszających kandydatów w większości gmin odbędzie się losowanie spośród zgłoszonych kandydatów. Skład komisji zostanie podany do publicznej wiadomości a członkowie komisji pisemnie powiadomieni o powołaniu w skład komisji.

 

 

www.forum-zary.pl


ZAREJESTROWANI KANDYDACI - TUPLICE, ŁĘKNICA, JASIEŃ

15.10.2014

Kandydaci do Rady Gminy Tuplice
(według okręgów)

1. Łukasz Paweł Sasiak
6. Maciej Kacper Kowalczyk
7. Katarzyna Maria Zięba
8. Marek Andrzej Tomiuk
9. Monika Elżbieta Bojko
10.Jolanta Lucyna Smyk
11. Joanna Marta Zawada-Dzikiewicz
12.Aleksandra Ślipko
13. Artur Adam Sarnecki
14.Paweł Marek Kaźmierczak
15. Aleksandra Woźniak

Kandydaci do Rady Miasta Łęknica

1. Krzysztof Wawruch
2. Joanna Ganczar
3. Renata Krawiec
4. Przemysław Jarosław Końcowik
5. Dorota Teresa Ciereszko
6. Mariusz Stanisław Tuszkiewicz
7. Adam Borkowski
8. Kazimierz Piasecki
9. Mieczysław Pazera
10.Dawid Szyzdek
12.Kazimierz Łoś
13.Andrzej Henryk Suchacki
14.Jacek Seweryn Głuszkowski
15.Jan Roman Andrzejewski

Kandydaci do Rady Miejskiej w Jasieniu

1. Sebastian Krzysztof Górski
2. Joanna Tymofiejew
3. Katarzyna Łuszczyńska
4. Zbigniew Kruszyński
5. Artur Stanisław Rokicki
6. Marzena Teresa Rudzińska
7. Zdzisław Zielonko
8. Iwona Stanisława Kalinik
9. Elżbieta Romualda Wawrzyniak
10.Radosław Michał Franczak
11.Roman Wyrwiński
12.Sławomir Adam Potaszyński
13.Elżbieta Mikoś
14.Joanna Teresa Sobkowiak
15.Joanna Prozorowska

 

 

www.forum-zary.pl


ZAREJESTROWANI KANDYDACI DO RADY POWIATU ŻARSKIEGO

10.10.2014

Okręg nr 2 (Lubsko)

1. Janusz Dudojć
2. Cecylia Kiełbratowska
3. Ewa Barbara Śmiałek-Kowalewska
4. Eugeniusz Jan Burda
5. Kamil Zakrzewski
6. Monika Jolanta Przysmak
7. Waldemar Paweł Szylko
8. Józef Radzion

Okręg nr 3 (Gmina Wiejska Żary, Przewóz, Lipinki Łużyckie)
 

  1. Krzysztof Nowakowski
2. Dariusz Jan Dyba
  3. Michał Szczepaniak
  4. Gerard Jankiewicz
  5. Janina Elżbieta Wilga
  6. Emilia Maria Klusek
  7. Aneta Małgorzata Kicuła
  8. Katarzyna Lipiec-Śmiłowska


 

Okręg nr 4 (Gmina Jasień, Brody, Trzebiel, Tuplice i miasto Łęknica)

1. Andrzej Roman Kamyszek
2. Wioletta Barbara Konieczna
3. Artur Sławomir Rygiel
4. Wanda Krystyna Seul
5. Zbigniew Edward Zawada
6. Anna Mariola Szewczyk
7. Danuta Pelagia Paś
8. Wojciech Bojko
9. Bogumiła Gudzowska
10. Olga Zofia Białkowska-Śmigiel

 

 

www.forum-zary.pl


ZAREJESTROWANI KANDYDACI DO RADY POWIATU ŻARSKIEGO

09.10.2014

Okręg nr 1 (miasto Żary)
 

  1. Danuta Madej
  2. Edward Łyba
  3. Mirosław Zengiel
  4. Maria Wrońska
  5. Roman Krzywotulski
  6. Małgorzata Harbin
  7. Anna Nowakowska-Sokołowska
  8. Emilia Drgas
  9. Piotr Hakman
  10. Wioletta Bujak
  11. Tomasz Marciniak
12. Krzysztof Staniecki
  13. Rafał Ciesielski
14. Agnieszka Fetzka
  15. Roman Józefiak
  16. Jan Budźko

 

 

www.forum-zary.pl


ZAREJESTROWANI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

07.10.2014

KOLEJNOŚĆ ZGODNIE Z NUMEREM OKRĘGU

1. Hieronim Norbert Nawrot
2. Stefan Roman Żyburt
3. Ewa Grzywacz
4. Radosław Bondarenko
5. Wojciech Waldemar Palichleb
6. Andrzej Franciszek Tomiałowicz
7. Andrzej Mysliwy
8. Robert Zienkiewicz
9. Jarosław Bednarek
10. Mirosław Eugeniusz Przygoda
11. Zbigniew Jan Bahyrycz
12. Grzegorz Kielczyk
13. Zbigniew Mróz
14. Tomasz Apanowicz
15. Franciszek Basiów

 

 

www.forum-zary.pl


KANDYDACI ZAREJESTROWANI DO RADY MIASTA ŻARY

06.10.2014

KOLEJNOŚĆ ZGODNIE Z NUMEREM OKRĘGU
 

  1. Halina Majeryk
  2. Aleksander Słowikowski
  3. Helena Gretkierewicz
  4. Krzysztof Tuga
  5. Tadeusz Baworowski
  6. Zbigniew Żychowski
  7. Andrzej Żubrycki
  8. Zbigniew Dziumaga
  9. Czesław Gadomski
10. Agnieszka Domaradzka
  11. Marian Popławski
  12. Bogdan Hadryś
13. Stefan Łyskawa
  14. Danuta Paciorek
  15. Barbara Kocik-Dyszkant
16. Jolanta Jureczko
  17. Gabriela Wanat
  18. Zenon Oleszewski
  19. Elżbieta Husar
  20. Mariusz Dul
  21. Szymon Sadulski
 

www.forum-zary.pl


INFORMACJE O KOMITECIE WYBORCZYM

23.09.2014

Nazwa Komitetu:
Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

Adres Komitetu: 68-200 Żary ul. Podwale 14C/2
Regon: 081233149
NIP: 9282080060
Postanowienie o rejestracji: DZG.7502-6/14 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 01.09.2014r.
Pełnomocnik wyborczy - Krzysztof Tuga
Pełnomocnik finansowy - Elżbieta Borkowska
Nr konta: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział w Lubsku

27 2030 0045 1110 0000 0389 0580

Wpłat dokonujemy na konto komitetu wyłącznie z indywidualnego (prywatnego) rachunku bankowego – przelew na konto komitetu. Nie wolno dokonywać wpłat na poczcie lub w innych punktach opłat lub z konta firmowego.

 

 

www.forum-zary.pl


INFORMACJA KOMITETU WYBORCZEGO

19.09.2014

Zgodnie z art 140 paragraf 1 Kodeksu wyborczego informujemy, że Pani Marta Furtak zamieszkała Górzyn 160, 68-300 Lubsko, dokonała wpłaty w wysokości powyżej najniższego wynagrodzenia na Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego.

 

 

www.forum-zary.pl


WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

01.09.2014

1 września został zarejestrowany Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego. Pełnomocnikiem wyborczym został Krzysztof Tuga, a pełnomocnikiem finansowym Elżbieta Borkowska. Obszar, na którym komitet ma prawo zgłaszać kandydatów na radnych to województwo lubuskie.

 

 

www.forum-zary.pl