RADNI FORUM SAMORZĄDOWEGO

Radni Forum Samorządowego 2014-2018

Rada Powiatu Żarskiego – 5949 głosów

1. Edward Łyba - Żary
2. Janusz Dudojć - Lubsko
3. Józef Radzion - Lubsko
4. Dariusz Dyba - Przewóz
5. Artur Rygiel – Łęknica
6. Marek Femlak – Żary

Radni Miasta Żary - 2293 głosów
1. Halina Majeryk
2. Aleksander Słowikowski
3. Zbigniew Żychowski
4. Czesław Gadomski
5. Marian Popławski
6. Bogdan Hadryś

Radni Miasta i Gminy Lubsko - 1725 głosów
1. Hieronim Nawrot
2. Stefan Żyburt
3. Ewa Grzywacz
4. Radosław Bondarenko
5. Andrzej Tomiałowicz
6. Tomasz Apanowicz

Radni Miasta i Gminy Jasień - 643 głosów
1. Joanna Tymofiejew
2. Zbigniew Kruszyński
3. Artur Rokicki
4. Elżbieta Wawrzyniak
5. Sławomir Potaszyński

Radni Miasta Łęknica – 303 głosy
1. Janina Ganczar
2. Mariusz Tuszkiewicz
3. Dawid Syzdek

Radni Gminy Tuplice – 217 głosów
1. Paweł Kaźmierczak,
2. Agnieszka Woźniak.

Radni Gminy Przewóz – 226 głosów
1. Renata Staniak
2. Marian Polus
2. Dorota Maszkowska.
 

 


RADNI FORUM SAMORZĄDOWEGO 2010-2014

Rada Miasta Żary
Forum Samorządowe – 2144 głosów – 4 mandaty

 

1. Czesław Gadomski
2. Joanna Issel
3. Barbara Litewka
4. Zenon Oleszewski


Rada Powiatu Żarskiego
Forum Samorządowe – 7421 głosów – 5 mandatów

1. Janusz Dudojć
2. Edward Łyba
3. Danuta Madej
4. Józef Radzion
5. Michał Wolański

RADNI FORUM SAMORZĄDOWEGO 2006-2010

Rada Miasta Żary
Forum Samorządowe – 2300 głosów – 5 mandatów

 

1. Joanna Issel
2. Barbara Litewka
3. Franciszek Łuckiewicz
4. Zenon Oleszewski
5. Zbigniew Żychowski


Rada Powiatu Żarskiego
Forum Samorządowe – 7298 głosów – 6 mandatów

1. Irena Dudek
2. Janusz Dudojć
3. Danuta Madej
4. Józef Radzion
5. Benedykt Szafrański
6. Michał Wolański 
 
 
 
 
 

FORUM SAMORZĄDOWE
data założenia
2001


 

 

 

Szanowni Państwo!

   
Forum Samorządowe jest organizacją pozarządową, zrzeszającą ludzi zdecydowanych do działania na rzecz miast i wsi powiatu żarskiego. Są wśród nas osoby bezpartyjne i należące do różnych ugrupowań, ale uznające nadrzędność dobra mieszkańców nad polityką w podejmowaniu decyzji.

Zapraszam wszystkich, którzy chcą rzetelnie służyć społeczeństwu do udziału w naszych pracach ! Danuta Madej – przewodnicząca Zarządu Żarskiego Koła Forum Samorządowego danutamadej@wp.pl